Author Archives: Admin

System VAT marża – Sprzedaż towarów używanych

shutterstock_48762565W artykule 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT prawodawca scharakteryzował szczególne tryby tyczące się dystrybucji asortymentu używanego, wytwór sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w systemie VAT marża. Przepis ten mówi, że przez towary używane pojmuje się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytkowania w ich obecnym stanie albo po naprawie. Pojęcie to uwzględnia się w przypadku, kiedy towary używane odsprzedawane są przez podatnika, który kupił je albo importował je w celu kolejnej ich odsprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT).

Read More →

Transport międzynarodowy

img10lPo wstąpieniu do Unii oraz otwarciu prawie wszystkich naszych granic, zwiększył się obszar, gdzie mamy możliwość przemieszczać się bez konieczności odbywania wszelkich granicznych procedur. W chwili obecnej transportem międzynarodowym jest działalność, której ideą jest przewóz asortymentu lub osób z przejechaniem granicy państwa, a w przypadku Polski przejściem przez granicę z Unią Europejską. Dokładniej, w myśl art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, przez przewóz międzynarodowy trzeba rozumieć przewóz wykonany po części na terenie Polski a po części poza nią, przy czym musi być przekroczona granica terytorium Unii.

Read More →

Plusy i minusy samozatrudnienia

shutterstock_81601075Własna działalność gospodarcza jest jedną z przystępnych oraz najtańszych form prowadzenia biznesu. Jak każda forma aktywności ludzkiej ma ona swoje zalety, ale też wady.

Read More →

Akta Osobowe

j0309662Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy, wynikającym z artykułu 94 pkt 9a Kodeksu Pracy, jest prowadzenie dokumentów, związanej z zatrudnieniem oraz akt osobowych zatrudnionych. Znaczy to, że każdy pracodawca, niezależnie od specyfikacji prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczby zatrudnionych pracowników, rozpoczyna oraz prowadzi, niezależnie dla każdego zatrudnionego, kartoteki osobowe.

Read More →

Rejestry VAT

ClipboardObowiązek prowadzenia rejestru VAT ciąży na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Co powinien zawierać?

Read More →

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SaaSPodatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest prowadzona przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W jaki sposób jest prowadzona?

Read More →

Internetowy program do faktur

j0309261Chcesz w szybki i prosty sposób wystawić faktury? Nic trudnego. Pomoże Ci w tym serwis wfirma.pl – narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem.

Read More →

Faktury VAT

White envelopes backgroundSposób wystawiania faktur VAT regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na różne zdarzenia gospodarcze, istnieje kilkanaście rodzajów faktur VAT.

Read More →

Odbiorca biznesplanu

Young executive standing with team mates discussing at the backTworząc plan biznesowy, należy wziąć pod uwagę jego adresata. Każda z organizacji, do której możemy skierować się po środki finansowe, czeka na trochę inne informacje. Należałoby więc przed przystąpieniem do pracy nad projektem dowiedzieć się, czy instytucja, do której zamierzamy adresować plan, udostępnia jego gotowe druki bądź zapis zaleceń, co powinno być w nim uwzględnione.

Read More →

Faktura Małego Podatnika

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingWłaściciele firm, zwani Małymi Podatnikami, mają możliwość dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda owa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania produktu lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak wyłącznie w odniesieniu do zapłaconej części należności.

Read More →

Mały podatnik

Couple doing paperwork with a laptopKim jest Mały Podatnik w świetle obecnych przepisów i jakie znaczenie ma wybrana przez niego kasowa metoda rozliczeń ?

Read More →

Faktura VAT-MP

White envelopes backgroundFakturę VAT-MP wystawia Mały podatnik rozliczający się metodą kasową. Co to oznacza ?

Read More →

Oprogramowanie

j0308887

Program do faktur może znacznie podwyższyć płynność procesu wystawiania faktur VAT i innych dokumentów sprzedaży.

Read More →

Faktury

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smiling

Czy wiesz jakie zmiany pojawiły się w fakturowaniu i jak stosować najnowsze przepisy podatkowe ? Sprawdź czy nowe regulacje dotyczą również Ciebie.

Read More →

Ryczałt VAT

58f8c8_a3e126e6c0470118d74fd25017745e77Ministerstwo finansów zaczęło pracę nad wprowadzeniem zmian do systemu podatkowego. W proponowanych zmianach znajduje się likwidacja opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej i zastąpienie ich ryczałtem VAT. Zgodnie z obietnicami Ministerstwa Finansów rozwiązanie to ma rekompensować podatnikom, którzy obecnie korzystają z ułatwionych form opodatkowania w podatku dochodowym, utratę zdolności rozliczania się w sposób niewymagający większych nakładów finansowych.

Read More →