Category Archives: Prawo Pracy

Przerwy w czasie pracy

Przerwy w czasie pracy – zerknijmy bliżej

I kolejny wpis “na zamówienie”. Polecamy tekst zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, którzy chcą postępować zgodnie z prawem i nie bać się, że ktoś może mieć na nich haka za nieprzestrzeganie przepisów – czasami nieprzestrzeganie wynika z niewiedzy, a że nieznajomość prawa szkodzi, to zechciejmy się z tym prawem zaznajomić.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
5/5 (8)
A Ty jak oceniasz?
okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia – jaki jest nie każdy widzi…

Wpis dedykowany pewnej mądrej i roztropnej damie, co jeździ na fioletowej ramie – do M…

W pracy swej nie ma ani wytchnienia więc zainteresował ją okres wypowiedzenia.

A okres wypowiedzenia został uregulowany w kodeksie pracy (dla umów o pracę), a jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne (czyli zlecenia i dzieło), to odpowiednie regulacje prawne odnajdziemy w kodeksie cywilnym. 

Powiedzmy więc, że okres wypowiedzenia zależy od:

  • rodzaju umowy (umowa o pracę, umowa-zlecenie),
  • czasu trwania umowy o pracę.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
4.7/5 (6)
A Ty jak oceniasz?
Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop – jak obliczyć?

Ekwiwalent za urlop, to rekompensata pieniężna za niewykorzystany urlop. Inaczej mówiąc, to należna pracownikowi zapłata, gdy nie zdążył on lub nie miał możliwości wykorzystania przysługującego urlopu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje na mocy art. 171-173 kodeksu pracy. Natomiast jak obliczać ekwiwalent za urlop – w drodze rozporządzenia ustalił Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Ministerstwo zniesiono (a właściwie zastąpiono Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a później Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – co rząd to inny Minister…), a rozporządzenie zostało…Zajrzyjmy więc do niego, jak obliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
4.8/5 (6)
A Ty jak oceniasz?
Urlop wypoczynkowy

Rodzaje urlopów, urlop wypoczynkowy

Poprzedni post “Księga Przychodów i Rozchodów”  rozpoczęliśmy cytatem “kto nie pracuje, niech nie je”, ponieważ tam pisaliśmy o pracy. Ale kto dużo pracuje, ten potrzebuje urlopu, dlatego napiszemy (nie wiem, czemu w liczbie mnogiej, bo autor jesteśmy jeden…), jakie są rodzaje urlopów.

A o tym, jakie są rodzaje urlopów możemy przeczytać w kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), w którym wszystko jest podane jak na tacy. A my w naszych postach podrzucimy Czytelnikom (żywimy głęboką nadzieję, że parę owych się znajdzie) tę tacę pod nos, a właściwie to pod oczy. No to wytężmy wzrok!

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
5/5 (8)
A Ty jak oceniasz?