Category Archives: Środki Trwałe

Samochód w firmie – jak ustalić jego wartość początkową?

Samochód w firmie jest powszechnie występującym środkiem trwałym. Jak ustalić jego wartość początkową? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Środek trwały w budowie

Wielu przedsiębiorców nabywa majątek powyżej 3500 zł, którego przewidywany okres użytkowania w firmie wynosi więcej niż rok. Jednak nie zawsze urządzenia te nadają się od razu do użytku co wiąże się z tym, że nie można ich ująć w ewidencji środków trwałych. Jak zewidencjonować wydatki poniesione na środek trwały w budowie? Przeczytaj i dowiedz się więcej! Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Środek trwały, wyposażenie czy wydatek?

Składnik majątku nabywany przez przedsiębiorców można zaliczyć jako środek trwały, przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się co kwalifikuje się jako środek trwały, wyposażenie a co jest tylko wydatkiem. Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Amortyzacja środków trwałych

Środki trwałe w miarę upływu czasu tracą na wartości. Zużywanie się środków trwałych powoduje obniżanie ich wartości, stanowiąc jednocześnie koszty działalności danego podmiotu gospodarczego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest amortyzacja środków trwałych oraz jakie metody wyróżniamy! Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?