Category Archives: Wsparcie De Minimis

Jednorazowa amortyzacja – ujęcie odpisu w KPiR

j0309607Amortyzacja środków trwałych przedstawia wartościowo wyrażone zużycie danego składnika majątku. Wysokość odpisu amortyzacyjnego uzależniona jest od ustawowej stawki amortyzacyjnej oraz od rodzaju środka trwałego. Podatnicy w określonych sytuacjach mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Kredyt pomostowy pod dotację dla firmy a gwarancja de minimis

Piled polish banknotes and scattered polish coins.Programy związane z dofinansowaniem z funduszy unijnych nakładają zawsze podstawowy wymóg jakim jest posiadanie wkładu własnego w rozpoczętej inwestycji. Zwykle jest to od piętnastu do pięćdziesięciu procent jej wartości. Wyjątek mogą tu jednak stanowić niektóre dotacje na założenie firmy, a dokładniej dotacja z Urzędu Pracy. Warto mimo to zapamiętać, że:

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Pomoc de minimis

Couple doing paperwork with a laptopPomoc de minimis to rodzaj szczególniej pomocy ze strony państwa przekazywanej właścicielom przedsiębiorstw. W ramach tej pomocy mogą być finansowane na przykład organizacje imprez, wydarzeń turystycznych, czy specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe. Jest możliwość także udzielenia jej na rozwój firmy.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?