Faktury VAT w obrocie gospodarczym

invoice

Faktura VAT stanowi jeden z najczęściej wystawianych dowodów wpłaty podczas realizacji różnego rodzaju transakcji.


Należy ja wystawić w terminie do siódmego dnia od terminu sprzedaży. Z chwilą kiedy właściciel firmy oferuje usługi nieprzerwanie, data wystawienia faktury mija do siódmego dnia kolejnego miesiąca, po dokonaniu dostawy. Faktura VAT to popularny dokument w obrocie gospodarczym, a jej budowę i zasady jej wystawiania określają przepisy ministerstwa finansów.

Faktura VAT-marża

Faktura VAT-marża zawartością jest inna niż pozostałe faktury. Wykorzystuje się ją w handlu towarami używanymi a także w turystyce. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, marża stanowi różnicę między kwotą odpłatności, jaką zobligował się uiścić nabywca usługi lub artykułu, a ceną, którą uregulował zbywca zakupując je od innych partnerów ( ubezpieczenie, wyżywienie, transport, zakwaterowanie). Faktura VAT-marża w porównaniu do zwykłej faktury VAT została uproszczona.

Faktura VAT zaliczkowa

Faktura zaliczkowa jak sama nazwa wskazuje jest dokumentem potwierdzającym wpłatę całej zaliczki, lub w części, przed przekazaniem towaru lub realizacją usługi. Z chwila kiedy sprzedawca towaru lub usługi uzyskał wprzód zadatek, przedpłatę, zaliczkę, ratę, jest on zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania kwoty, ale nie później niż do końca miesiąca, w którym otrzymał rzeczoną kwotę.

Zobacz też:

netto brutto kalkulator

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation