Księgowanie w KPiR – metoda uproszczona

money-256312_1920

W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć kwestię księgowania kosztów w księdze przychodów i rozchodów. Ujmowanie ich może przebiegać na dwa sposoby – według metody memoriałowej lub według metody uproszczonej. Skupmy się więc na jednej z nich – księgowaniu kosztów w KPiR metodą uproszczoną.

Jak już sama nazwa wskazuje, metoda uproszczona księgowania w kpir ma być jak najłatwiejsza dla podatnika. Najważniejszą zasadą metody uproszczonej jest fakt, że wydatki ujmuje się w dacie ich poniesienia. Niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą.

Kolejnym plusem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów metodą uproszczoną jest brak podziału kosztów na te pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami przedsiębiorcy. Czyli wszystkie wydatki księgowane są w ten sam sposób.

Niektóre wydatki jednak nie podlegają zasadom metody uproszczonej księgowania w kpir. Podatnik prowadzący w ten sposób księgę przychodów i rozchodów powinien o nich pamiętać. Są to między innymi wypłacone pracownikom wynagrodzenia oraz składki ZUS, które należy zaksięgować w dacie ich faktycznej zapłaty.

Za tydzień, dla porównania, przedstawiona zostanie memoriałowa metoda prowadzenia KPiR.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation