Kto nie musi prowadzić KPiR?

organization-582919_1280

Czy wiesz, że nie wszyscy przedsiębiorcy muszą prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, kto nie musi prowadzić KPiR, a kto i w jakich sytuacjach jest zwolniony z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • jako formę rozliczeń z podatku dochodowego wybrały formy zryczałtowane (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa),
  • nie mogą prowadzić tzw. księgowości uproszczonej i co za tym idzie prowadzą księgi rachunkowe (ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w PLN równowartość 1 200 000 euro),
  • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
  • wykonują zawód adwokata, jednak tylko w zespole adwokackim,
  • sprzedają środki trwałe po likwidacji działalności.

Kto jest zwolniony z prowadzenia KPiR?

Podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów w wyjątkowych sytuacjach może zostać zwolniony z tego obowiązku. Ze zwolnienia można skorzystać w sytuacji, kiedy wiek lub stan zdrowia przedsiębiorcy nie pozwala mu na prowadzenie KPiR albo w przypadku wykonywania określonego rodzaju działalności. Zwolnienie to zależy jednak od naczelnika urzędu skarbowego – on, po rozpatrzeniu wniosku decyduje, czy je przyznać przedsiębiorcy.

Wniosek należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być stosowane.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation