Nowoczesne programy biznesowe

iStock_00Skorzystaj z potencjału mądrzejszego świata. Drogie rozwiązania zastąp darmowymi aplikacjami biznesowymi. Gdzie je znaleźć?

Ponad sto przedsiębiorstw w Polsce zajmuje się usługami typu B2B. Za niedużą opłatą abonamentową, a czasem nawet za 0 złotych, oddają swoim klientom dostęp do olbrzymich programów biznesowych on-line.

 

Project manager

Aplikacja ta przeznaczona jest dla project managerów i dla kierowników zespołów. Wspomaga cały proces pracy grupowej nad projektem.

Workflow

Z językaangielskiego workflow oznacza obieg dokumentów. Aplikacja ta służy do wsparcia i koordynowania pracy grupowej w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie takie umożliwia:

  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej
  • obsługę zeskanowanej poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, faksów według zdefiniowanych uprzednio procedur
  • tworzenie historii dokumentu
  • obsługę formularzy, faktur elektronicznych oraz faktur skanowanych
  • gromadzenie, udostępnianie, indeksowanie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów, powstających w firmach lub też przychodzących z zewnątrz
  • raportowanie postępu prac w obiegu
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów
  • elastyczną obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów miedzy działami i jednostkami
  • porządkowanie dokumentów

CRM

Wśród oprogramowania przydatnego w sterowaniu firmą, na uwagę zasługuje CRM. Wprowadzenie CRM-u (Customer Relationship Managment) wspomaga porządkowanie informacji i zarządzanie relacjami z kontrahentami.

Wszystkie te programy znaleźć można na stronach internetowych przedsiębiorstw, specjalizujących się w usługach SaaS – Software as a Service (oprogramowanie jako usługa).

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation