Uwaga ciąża – okres ochronny!

Young Couple paying bills.Ciąża jest dla kobiety okresem szczególnym. Dotyczy to także sposobu odnoszenia się do przyszłej mamy przez zatrudniającego. Trzeba mieć na uwadze, iż w tym wspaniałym dla niej czasie, podlega ona opiece systematyzowanej Kodeksem Pracy.

Read More →

Pakiety usług w wfirma.pl

Fotolia_13857804_SPlatforma wfirma.pl oferuje trzy opcje usług. Wśród nich darmowy podstawowy pakiet Faktura oraz płatne – Faktura Premium i Księgowość Premium.

Read More →

Leasing samochodów osobowych

Car-InsuranceBiznesmeni mogą rozliczać wydatki powiązane z samochodem osobowym w zakresie leasingu operacyjnego (bieżącego) lub leasingu kapitałowego (finansowego). Co prawda prawo podatkowe nie reguluje podziału tych dwóch postaci finansowania, to dysproporcje między nimi mają kluczową wymowę dla danych następstw podatkowych.

Read More →

Delegacja

earth and loupeDelegacją są wszystkie świadczenia, przysługujące zatrudnionemu, który słany jest w podróż służbową poza miejsce swojego zatrudnienia.

Read More →

Dokumenty, szablony i wzory umów

binderKażdego dnia spotykamy się z terminem „dokument”, niemniej jednak nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co się czai za tym definicją. „Dokumentem” będzie dla nas nasz dowód osobisty, umowa czy drukowany e-mail, którego żąda szef. Znalezienie określenia tego słowa też nie jest proste – w naszym dokumencie prawnym nie istnieje jego ogólna definicja.

Read More →

Sprzedaż wysyłkowa

E-commerce conceptW akcie prawnym o podatku od towarów i usług opisywane są dwa sposoby sprzedaży wysyłkowej, różniące się od siebie wyłącznie metodą opodatkowania. Prawodawstwo dopuszcza więc możliwość wysyłki „z terytorium kraju” i „na terytorium kraju”. Wysyłki te są do siebie podobne, jedyna różnica polega na formie oraz miejscu zapłaty podatku VAT, który może zostać opłacony na terytorium państwa, w którym siedzibę ma sprzedawca lub też na obszarze państwa, gdzie jest odbiorca.

Read More →

Faktura VAT marża

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingRozliczenie podatku w systemie marża mogą wykorzystywać płatnicy świadczący usługi w zakresie turystyki oraz dostawcy towarów używanych. Na czym polega faktura VAT marża?

Read More →

System VAT marża – Sprzedaż towarów używanych

shutterstock_48762565W artykule 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT prawodawca scharakteryzował szczególne tryby tyczące się dystrybucji asortymentu używanego, wytwór sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w systemie VAT marża. Przepis ten mówi, że przez towary używane pojmuje się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytkowania w ich obecnym stanie albo po naprawie. Pojęcie to uwzględnia się w przypadku, kiedy towary używane odsprzedawane są przez podatnika, który kupił je albo importował je w celu kolejnej ich odsprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT).

Read More →

Transport międzynarodowy

img10lPo wstąpieniu do Unii oraz otwarciu prawie wszystkich naszych granic, zwiększył się obszar, gdzie mamy możliwość przemieszczać się bez konieczności odbywania wszelkich granicznych procedur. W chwili obecnej transportem międzynarodowym jest działalność, której ideą jest przewóz asortymentu lub osób z przejechaniem granicy państwa, a w przypadku Polski przejściem przez granicę z Unią Europejską. Dokładniej, w myśl art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, przez przewóz międzynarodowy trzeba rozumieć przewóz wykonany po części na terenie Polski a po części poza nią, przy czym musi być przekroczona granica terytorium Unii.

Read More →

Plusy i minusy samozatrudnienia

shutterstock_81601075Własna działalność gospodarcza jest jedną z przystępnych oraz najtańszych form prowadzenia biznesu. Jak każda forma aktywności ludzkiej ma ona swoje zalety, ale też wady.

Read More →

Akta Osobowe

j0309662Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy, wynikającym z artykułu 94 pkt 9a Kodeksu Pracy, jest prowadzenie dokumentów, związanej z zatrudnieniem oraz akt osobowych zatrudnionych. Znaczy to, że każdy pracodawca, niezależnie od specyfikacji prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczby zatrudnionych pracowników, rozpoczyna oraz prowadzi, niezależnie dla każdego zatrudnionego, kartoteki osobowe.

Read More →

Rejestry VAT

ClipboardObowiązek prowadzenia rejestru VAT ciąży na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Co powinien zawierać?

Read More →

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SaaSPodatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest prowadzona przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W jaki sposób jest prowadzona?

Read More →

Internetowy program do faktur

j0309261Chcesz w szybki i prosty sposób wystawić faktury? Nic trudnego. Pomoże Ci w tym serwis wfirma.pl – narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem.

Read More →

Faktury VAT

White envelopes backgroundSposób wystawiania faktur VAT regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na różne zdarzenia gospodarcze, istnieje kilkanaście rodzajów faktur VAT.

Read More →