Preferencje podatkowe w 2014 roku

iStock_000021779385XLargeZ jakich preferencji podatkowych mogą korzystać przedsiębiorcy w 2014 roku? Sprawdźmy. 

Preferencje podatkowe – mały podatnik

To mali podatnicy mają dostęp do większości preferencji podatkowych. W 2014 roku kwota przychodu pozwalająca na korzystanie z zalet tego statusu wynosi: 5 068 000 zł.

Dla prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, limit jest odpowiednio mniejszy – 190 000 zł w roku 2014.

Preferencje podatkowe – metoda kasowa

Mały podatnik może skorzystać z kwartalnego odprowadzania podatku PIT, jak i VAT. Ma również możliwość wyboru metody kasowego rozliczania podatku od towarów i usług. Preferencja w postaci udzielenia możliwości kasowego rozliczenia VAT może więc stanowić dla niejednej firmy lekarstwo, które pomoże w polepszeniu płynności finansowej.

Preferencje podatkowe – jednorazowa amortyzacja

Mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od określonych środków trwałych. Co ważne – ustawodawca przewidział limit dokonanych w jednym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych – nie powinny one łącznie przekroczyć kwoty 50 tys. euro, co w 2014 roku daje limit w wysokości 211 tys. zł.

Możliwość prowadzenia KPiR

W 2014 roku limit nakazujący prowadzenie ksiąg rachunkowych zamiast KPiR (przejście z uproszczonej na pełną księgowość) wynosi 5 059 560 zł.

Zobacz też:

Katalog Stron Internetowych

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation