Rozliczanie kosztów na przełomie roku

Na przełomie roku przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę na rozliczenie kosztów oraz zamknięcie roku podatkowego. Jak prawidłowo powinno wyglądać rozliczenie kosztów na przełomie roku? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Należy zwrócić uwagę, że o momencie ujęcia kosztów w księdze decyduje metoda rozliczania kosztów, jaką przyjął podatnik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy dwie metody ujmowania kosztów w KPiR:

  • metodę uproszczoną (inaczej kasową) oraz

  • metodę memoriałową.

Przykład 1. 

Przedsiębiorca otrzymał fakturę kosztową (za usługi telekomunikacyjne) 2 stycznia 2017 roku, z datą sprzedaży 1 grudnia 2016 roku. W jaki sposób powinien zewidencjonować ją w KPiR? 

Tak jak został wspomniane powyżej sposób ujęcia wydatku zależy od metody ujmowania kosztów jaką podatnik stosuje. 

W przypadku metody uproszczonej (kasowej), fakturę księguje w dacie wystawienia faktury – czyli zarówno do KPiR jak i do rejestru VAT trafia w styczniu;

Podatnik rozliczający koszty metodą memoriałową będzie zobligowany do proporcjalnego podziału kosztu . 1/12 wartości faktury ujmie w kosztach grudnia. Natomiast pozostałe 11/12 należy zakwalifikować do kosztów stycznia. Podatnik może również dokonać podziału miesięcznego i co miesiąc ujmować w kosztach 1/12 wartości polisy.

 

 

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation