Tag Archives: Ewidencja Sprzedaży

Ewidencjonowanie sprzedaży bezrachunkowej

Money seriesW toku prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy dokonują sprzedaży swoich towarów oraz usług nie tylko na rzecz innych firm, ale także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O ile nabywca taki nie zażąda faktury czy rachunku, sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania takiego dokumentu, ma jednakże obowiązek właściwie udokumentować sprzedaż w KPiR. 

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Ewidencja przychodów

Slider2-946x483Ewidencję przychodów wykonuje się indywidualnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów obejmuje się zakresem wyłącznie przychody prowadzonej działalności.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?