Tag Archives: Kiedy Powstaje Obowiązek Podatkowy

Obowiązek podatkowy w zakresie VAT

Obowiązek podatkowy VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn.zm), obowiązek podatkowy to “wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.”

Spróbujmy przetłumaczyć ten, jakże kwiecisty język urzędowy, na jakże bardziej zrozumiały – język polski.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
4.4/5 (8)
A Ty jak oceniasz?

Obowiązek podatkowy

an open bookCzas powstania przymusu podatkowego, jeśli porozumienie nie nakazuje wystawienia faktury, zachodzi w chwili wydania towaru albo wyświadczenia usługi. Natomiast w przypadku, gdy stworzenie faktury staje się koniecznością, o konieczności podatkowej mówimy w momencie jej przygotowania.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego

employeePoprawne rozliczenie VAT- u zależy od ustalenia chwili powstania zobowiązania. Aby uniknąć błędów, warto poznać pewne reguły i odstępstwa od nich.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Moment powstania obowiązku podatkowego

j0316965Zgodnie z ustawą o podatku VAT (art. 19 ust. 1) moment stworzenia konieczności opodatkowania, powstaje w momencie ograniczenia swobodnego gospodarowania asortymentem przez sprzedawcę albo realizacją usługi. Moment stworzenia przymusu podatkowego, nie ponosi za sobą przymusu wystawienia faktury. Jeżeli jednak nabycie towaru albo realizacja usługi z konkretnych powodów potrzebują być potwierdzone fakturą, konieczność podatkowa powstaje w momencie wypisania faktury VAT. Nastąpić to powinno nie później niż do 7 dnia, kalkulując od daty wydania towaru albo świadczenia usługi.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?