Tag Archives: Metoda Kasowa

Metoda kasowa i memoriałowa rozliczania kosztów

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą ujmować koszty uzyskania przychodów w oparciu o jedną z dwóch metod:

  • kasową (uproszczoną),
  • memoriałową.

Sprawdź czym różni się metoda kasowa od metody memoriałowej i jak prawidłowo rozliczać koszty w KPiR! Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Co zawiera faktura VAT?

Faktura VAT jest powszechnym dokumentem potwierdzającym sformalizowanie transakcji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie podstawowe elementy powinna zawierać faktura VAT  i co zmieniło się w wystawianiu faktur po wejściu Polski do UE! Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Sposoby ujmowania przychodów i kosztów

blank paper sheetsW podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmuje się operacje gospodarcze dotyczące przychodów oraz kosztów prowadzonej działalności. Nie wszystkie jednak ujmuje się w ten sam sposób.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Polisa OC w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

van-mobilePodatnicy którzy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują firmowe samochodu, wydatki związane z ich eksploatacją zaliczają bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jednym z wydatków ponoszonych w związku z bieżącym użytkowaniem pojazdu jest zakup polisy OC. Koszt zakupu polisy należy ująć w kosztach na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego, z dołączoną kserokopią polisy oraz potwierdzeniem zapłaty. Jednakże sposób jej ujęcia będzie zależny od przyjętej metody prowadzenia KPiR.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Ile czasu ma podatnik na odliczenie VAT?

pile of euro coinsUstawa o podatku od towarów i usług wprost określa jaki termin ma podatnik na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur kosztowych.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Kiedy nabywca nie ma prawa odliczyć VAT z faktury

Businessman Writing On a DocumentPrawodawstwo polskie w różnorodnym stopniu oraz z różnym skutkiem popiera właścicieli firm oraz pracowników, dając im możliwość zrobienia różnego typu potrąceń podatku VAT. Jednak istnieje kilka wyjątków, w których podatnik-przedsiębiorca nie ma możliwości tego zrobić.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Rejestry VAT

ClipboardObowiązek prowadzenia rejestru VAT ciąży na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Co powinien zawierać?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Faktura Małego Podatnika

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingWłaściciele firm, zwani Małymi Podatnikami, mają możliwość dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda owa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania produktu lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak wyłącznie w odniesieniu do zapłaconej części należności.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Faktura VAT-MP

White envelopes backgroundFakturę VAT-MP wystawia Mały podatnik rozliczający się metodą kasową. Co to oznacza ?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Mały podatnik

Couple doing paperwork with a laptopKim jest Mały Podatnik w świetle obecnych przepisów i jakie znaczenie ma wybrana przez niego kasowa metoda rozliczeń ?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?