Tag Archives: Nadwyzka Bilansowa

Strata bilansowa i podatkowa


import-ikonaZarówno strata bilansowa, jak i strata podatkowa musi być w szczególny sposób ujęta w księgach rozrachunkowych. Co więcej, podatnikowi wolno zrekompensować tą stratę poprzez odpisy podatkowe w latach kolejnych.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?