Tag Archives: Obliczanie Wynagrodzenia Chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe pracodawcy

Beautiful young woman looking depressedPracodawca ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Musi tylko spełniać kilka wyszczególnionych przez ustawę warunków. Kiedy wypłata świadczeń ZUS-owskich za czas choroby jest możliwa?

Read More →

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych

business calculatorOsobie pozostającej na zwolnieniu chorobowym nie należy się pełne wynagrodzenie. Kodeks Pracy przewiduje bowiem zmniejszenie stawki zarobkowej. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków, o których istnieniu powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Kiedy zatem należy płacić stuprocentowe wynagrodzenie, a kiedy jedynie jego część?

Read More →