Tag Archives: Podatek Dochodowy

Najważniejsze podatki dla urzędu skarbowego

Attractive young businesswoman working on documents in officeKażdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Rozliczanie dochodu

business calculatorAby odprowadzić właściwy podatek do urzędu skarbowego, należy w pierwszej kolejności dokonać odpowiedniego obliczenia dochodu podatnika. Najogólniej dochód wylicza się poprzez odjęcie od przychodów przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Firma a urząd skarbowy i ZUS

3923118-pieniadze-900-600Podstawowym obciążeniem dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, są podatki: dochodowy i VAT oraz składki ubezpieczeniowe. Ile kosztuje prowadzenie firmy w Polsce?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

PIT

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingRok w rok w kwietniu urzędy skarbowe są oblegane w związku z przymusem złożenia zeznania o stopniu osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym zwanym powszechnie PIT-em rocznym.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Pieniądze płacone urzędowi skarbowemu

Money seriesNiektórzy przedsiębiorcy, z żartem, podatki odprowadzane do urzędu skarbowego nazywają haraczem. Być może dlatego, że należy je płacić regularnie. Za co skarbówka pobiera opłatę?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Odlicz podatek od imprezy integracyjnej

Successful Business People Showing Thumbs Up.Koszty związane ze sfinansowaniem imprezy integracyjnej czy poczęstunku dla kontrahentów, można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętać powinno się jednak o wszystkich zasadach, których przestrzeganie uchroni przed ewentualnymi zastrzeżeniami ze strony fiskusa.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym w roku 2011

an open bookZ początkiem roku, w życie wchodzą 44 nowe przepisy, zmieniające ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Obowiązek podatkowy

an open bookCzas powstania przymusu podatkowego, jeśli porozumienie nie nakazuje wystawienia faktury, zachodzi w chwili wydania towaru albo wyświadczenia usługi. Natomiast w przypadku, gdy stworzenie faktury staje się koniecznością, o konieczności podatkowej mówimy w momencie jej przygotowania.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?