Tag Archives: Podstawa Zasiłku Chorobowego A Urlop Bezpłatny

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

Beautiful young woman looking depressedPracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim należy się wynagrodzenie. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy. Ustawodawca rozróżnia jednak wysokość świadczenia chorobowego. W jaki sposób oblicza się więc wypłatę za czas niezdolności do pracy?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Wypłata chorobowego

3923118-pieniadze-900-600Wszystkim pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym, tzw. L4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% kwoty zawartej w umowie o pracę, przy czym pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas przebywania na chorobowym przez 33 dni w roku kalendarzowym, za pozostały okres płaci ZUS. Gdy niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy czy z pracy, lub także przypada na czas ciąży, pracownikowi przysługuje 100 % wypłaty.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?