Tag Archives: Rozliczenie Straty Z Lat Ubiegłych

strata z lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych – jak ją odliczyć?

Często zdarzają się sytuacje, w których młodzi przedsiębiorcy w początkowych latach swojej działalności osiągają stratę. Wówczas mają możliwość rozliczenia jej w kolejnych latach podatkowych. Jednak należy pamiętać, że przepisy podatkowe umożliwiły odliczanie straty z lat ubiegłych pod pewnymi warunkami. W jaki sposób może być rozliczana strata z lat ubiegłych? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Strata bilansowa i podatkowa


import-ikonaZarówno strata bilansowa, jak i strata podatkowa musi być w szczególny sposób ujęta w księgach rozrachunkowych. Co więcej, podatnikowi wolno zrekompensować tą stratę poprzez odpisy podatkowe w latach kolejnych.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?