Tag Archives: Rozliczenie Vat

Zasady odliczania podatku VAT

an open bookKażdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do zmniejszenia podatku od towarów i usług. Podstawą zmniejszania wymiaru należnego podatku z tytułu dokonanej sprzedaży jest kwota podatku naliczonego.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Zwrot VATu

pile of euro coinsPodatnik, który w przeciągu ostatnich trzech m-cy rozliczał sprzedaż (wykonywał czynności obłożone podatkiem), w kolejnym okresie rozliczeniowym ma możliwość starać się o zwrot VATu albo jego części za określone produkty lub usługi. W powyższej sytuacji kwotę podatku należnego zmniejsza się o kwotę podatku naliczonego.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego

employeePoprawne rozliczenie VAT- u zależy od ustalenia chwili powstania zobowiązania. Aby uniknąć błędów, warto poznać pewne reguły i odstępstwa od nich.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?