Zwrot VATu

pile of euro coinsPodatnik, który w przeciągu ostatnich trzech m-cy rozliczał sprzedaż (wykonywał czynności obłożone podatkiem), w kolejnym okresie rozliczeniowym ma możliwość starać się o zwrot VATu albo jego części za określone produkty lub usługi. W powyższej sytuacji kwotę podatku należnego zmniejsza się o kwotę podatku naliczonego.

(więcej…)

Czytaj więcej