Tag Archives: Różnice Kursowe

Jak ewidencjonować różnice kursowe w KPiR?

Przy płaceniu za dany towar bądź usługę w walucie obcej mogą wystąpić tzw. różnice kursowe. Podatnicy mogą zaliczyć je do kosztów firmowych bądź pozostałych przychodów z prowadzonej działalności. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy powstają i jak ewidencjonować różnice kursowe! Read More →

Różnice kursowe

pile of euro coinsRóżnice kursowe powstają, kiedy kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia wartości zdarzenia gospodarczego wyrażonego w walucie jest inny niż kurs z dnia faktycznej spłaty zobowiązania bądź należności.

Read More →