Tag Archives: Samochód Firmowy

Samochód finansowany kredytem

Kupując samochód finansowany kredytem za koszty podatkowe można uznać m.in.: wszelkie opłaty związane z udzieleniem kredytu – prowizje, opłaty manipulacyjne, opłaty za uruchomienie linii kredytowej, opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu itp. Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Zakup samochodu o wartości poniżej 3500 zł

samochód o wartości poniżej 3500 zł

samochód o wartości poniżej 3500 zł

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje w firmie pojazdy. W przypadku samochodu o wartości przekraczającej 3500 zł podatnicy mogą wprowadzić samochód do ewidencji środków oraz amortyzować go w czasie. Jednak co sytuacji gdy wartość nie przekracza tej kwoty? Sprawdź, jak rozliczyć firmie zakup samochodu o wartości poniżej 3500 zł.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Polisa OC w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

van-mobilePodatnicy którzy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują firmowe samochodu, wydatki związane z ich eksploatacją zaliczają bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jednym z wydatków ponoszonych w związku z bieżącym użytkowaniem pojazdu jest zakup polisy OC. Koszt zakupu polisy należy ująć w kosztach na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego, z dołączoną kserokopią polisy oraz potwierdzeniem zapłaty. Jednakże sposób jej ujęcia będzie zależny od przyjętej metody prowadzenia KPiR.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?