Tag Archives: Samochód Osobowy W Firmie

Odliczenie VAT od samochodów osobowych będących środkiem trwałym

Podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednak jeśli chodzi o odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych to Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidziała odrębne regulacje. Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Odliczenia VAT od paliwa i kupna samochodu osobowego

iStock_000011860998SmallPrzedsiębiorcy muszą stale borykać się z ograniczeniami narzucanymi przez ustawodawców. Jednym z bardziej bolesnych są ograniczenia w odliczeniu podatku VAT od zakupu samochodu osobowego do firmy. Na dzień dzisiejszy możliwe jest odliczenie w wysokości 60% podatku, ale nie więcej niż 6000 zł. Pozostała część podatku zwiększa wartość początkową środka trwałego. Od 2014 roku ustawodawcy planują zmienić powyższe limity. 

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Kilemetrówka

Car-InsuranceKilometrówka to inaczej mówiąc, ewidencja przebiegu samochodu, którą przeprowadza się przez wyliczenie iloczynu ilości faktycznie przejechanych kilometrów w celach potrzebnych prowadzonej firmy oraz stopy za 1 km przebiegu samochodu.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Ryczałt za samochód

inside car dashboardJeśli właściciel firmy wypłaca odpowiednio ryczałt za auto, ma prawo zwolnić ten przychód ze składek na ZUS. Ryczałt może być wypłacany także w przypadku odbywania podróży służbowej na terenie tej samej miejscowości, a też za przejazdy na terenie różnych miejscowości, leżących na terenie tej samej gminy.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Eksploatacja pojazdu służbowego

Car-InsurancePodatek należny o naliczony można obniżać w przypadku kosztów związanych z eksploatacją prywatnego samochodu używanego w przedsiębiorstwie. Wówczas powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, umożliwiająca zaliczenie poniesionych kosztów do kosztów pozyskania przychodów, w ten sposób, jak wymagają ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Kilometrówka – jak ją prowadzić?

Car-InsuranceW przypadku przedsiębiorstw, które do celów swej działalności wykorzystują pojazdy najmowane lub własne, winno być tworzone obliczenie, zwyczajowo zwane kilometrówką. Ma to swoje zastosowanie w przypadku tak zwanych jazd lokalnych.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Samochód z kratką

Car-InsurancePrzedsiębiorca, który do celów swojej działalności wykorzystuje auta, ma możliwość skorzystać z bardzo opłacalnego dla niego, odliczenia VATu. By móc oszczędzić, może kupić samochód z atestem producenta lub dostawcy. Taki samochód, popularnie zwany samochodem z kratką, nie jest już autem osobowym, tylko ciężarowym, a jego udźwig przewyższa 500kg. Podatnik posiadający ww. pojazd, ma sposobność odliczyć VAT przy jego zakupie lub leasingu, ale również może odliczyć koszty zakupu paliwa napędowego, dokumentując je odpowiednimi rachunkami VAT.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Samochód ciężarowy

van-mobilePosiadanie samochodu ciężarowego w firmie, jest zawsze korzystniejsze, niż dysponowanie osobowym autem. Przedsiębiorcy, którzy posiadają pojazdy ciężarowe, wchodzące jako środki trwałe w wyposażenie przedsiębiorstwa, mogą bez problemu odliczać koszt podatku VAT od kupionego paliwa napędowego. Mogą też przy kupnie wyżej wymienionego auta odpisać 100% VATu, który zapłacili przy jego kupnie. Powyższa opcja tworzy sposobność znacznych oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jakie auta mogą być więc zaklasyfikowane jako ciężarowe?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?