Tag Archives: Składki Zus

Wynagrodzenia i składki ZUS – jak i kiedy ujmować w KPiR?

iStock_000004674714MediumObowiązkiem przedsiębiorcy, który zatrudnia w swojej firmie pracowników, jest zarówno wypłata wynagrodzeń, jak i opłacanie składek ZUS za zatrudnione osoby. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie te wydatki stanowią dla pracodawcy koszty podatkowe. To, w jakim terminie zostaną ujęte w KPiR zależy od dnia, w którym dokonano zapłaty.  Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Firma a urząd skarbowy i ZUS

3923118-pieniadze-900-600Podstawowym obciążeniem dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, są podatki: dochodowy i VAT oraz składki ubezpieczeniowe. Ile kosztuje prowadzenie firmy w Polsce?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Podatki i składki ZUS-owskie

Fotolia_25551073_XSKażdy przedsiębiorca musi odprowadzać do urzędu skarbowego comiesięczny, bądź cokwartalny podatek. Musi także odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Jakie terminy obowiązują firmę?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Płatnicy składek ZUS

iStock_000008106210Wielkość odprowadzanych składek ubezpieczeniowych jest wyznaczana przepisami prawa. Każdy właściciel firmy, zatrudniającej pracowników ma obowiązek prawidłowego ich naliczania. Ile więc wynoszą owe składki?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Przedawnienie roszczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego

iStock_000014444488SmallZgodnie w wykładnią prawa, wszystkie roszczenia, również te względem instytucji państwowych, przedawniają się. Po jakim czasie nie trzeba płacić długów składkowych i podatkowych?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Nowe składki ZUS w 2011 roku

j0309604Od pierwszego stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne oraz zdrowotne dla właścicieli firm. Są one wyższe od zeszłorocznych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Składki ZUS w 2010 roku

Piled polish banknotes and scattered polish coins.Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania składek do ZUS-u. Ich wysokość zależy od kwoty wynagrodzenia, a kwota procentowa jest określona przepisami.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?