Tag Archives: Spis Z Natury Arkusz

Spis z natury

OurCompanyZrobienie całorocznego spisu posiadanych aktywów i pasywów jest jednym z powinności subiektów zarządzających przedsiębiorstwem. Powinność ta wynika z ustawy o księgowości a dla subiektów prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, fundamentalnym dokumentem prawnym w tym zakresie jest zarządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 w sprawie tworzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?