Tag Archives: Sprzedaż Nieudokumentowana Dowód Wewnętrzny

Ewidencjonowanie sprzedaży bezrachunkowej

Money seriesW toku prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy dokonują sprzedaży swoich towarów oraz usług nie tylko na rzecz innych firm, ale także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O ile nabywca taki nie zażąda faktury czy rachunku, sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania takiego dokumentu, ma jednakże obowiązek właściwie udokumentować sprzedaż w KPiR. 

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Kiedy można sporządzić dowód wewnętrzny?

Slider2-946x483Ustawodawca ściśle wyznaczył przypadki, w których przedsiębiorcy mają prawo stworzyć dowód wewnętrzny. Kiedy zatem więc jest to możliwe?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?