Tag Archives: środki Trwałe

Jednorazowa amortyzacja – ujęcie odpisu w KPiR

j0309607Amortyzacja środków trwałych przedstawia wartościowo wyrażone zużycie danego składnika majątku. Wysokość odpisu amortyzacyjnego uzależniona jest od ustawowej stawki amortyzacyjnej oraz od rodzaju środka trwałego. Podatnicy w określonych sytuacjach mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Ustalenie wartości początkowej

inside car dashboardSamochody, których wartość jest równa lub przekracza 3500zł, należy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wpisać do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użyteczności.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Majątek trwały firmy w ujęciu rachunkowym i podatkowym

iStock_000019823052XSmall
Majątek trwały firmy musi być ewidencjonowany. To obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości. Co określa się środkami trwałymi?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?