Tag Archives: Wynagrodzenie Chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe pracodawcy

Beautiful young woman looking depressedPracodawca ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Musi tylko spełniać kilka wyszczególnionych przez ustawę warunków. Kiedy wypłata świadczeń ZUS-owskich za czas choroby jest możliwa?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych

business calculatorOsobie pozostającej na zwolnieniu chorobowym nie należy się pełne wynagrodzenie. Kodeks Pracy przewiduje bowiem zmniejszenie stawki zarobkowej. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków, o których istnieniu powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Kiedy zatem należy płacić stuprocentowe wynagrodzenie, a kiedy jedynie jego część?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

Beautiful young woman looking depressedPracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim należy się wynagrodzenie. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy. Ustawodawca rozróżnia jednak wysokość świadczenia chorobowego. W jaki sposób oblicza się więc wypłatę za czas niezdolności do pracy?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Wypłata chorobowego

3923118-pieniadze-900-600Wszystkim pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym, tzw. L4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% kwoty zawartej w umowie o pracę, przy czym pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas przebywania na chorobowym przez 33 dni w roku kalendarzowym, za pozostały okres płaci ZUS. Gdy niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy czy z pracy, lub także przypada na czas ciąży, pracownikowi przysługuje 100 % wypłaty.

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?