Tag Archives: Wzór Listy Płac

Części składowe listy płac

netzwerkLista płac stanowi dokument księgowy potwierdzający naliczenie pensji dla pracowników wraz ze wszystkimi uiszczonymi obowiązkowymi składkami finansowanymi zarówno przez zatrudnionego, jak i przez pracodawcę. Prawidłowa lista płac upraszcza prawidłowe sporządzenie deklaracji do ZUS lub urzędu skarbowego.

Read More →

Lista płac

binderKażdy przełożony ma obowiązek naliczać oraz wypłacać zatrudnionym pensji za dokonaną pracę i innych zobowiązań dotyczących stosunku pracy. W tym zamiarze przełożony musi tworzyć listę płac, to znaczy dokument księgowy poświadczający naliczenie pensji pracowników wspólnie ze wszystkimi obowiązkowymi składkami finansowymi.

Read More →

Jak należy sporządzić listę płac

Pretty woman deep in thought with copyspaceW dobie komputeryzacji znajomość naliczania wynagrodzeń może wydawać się niepotrzebna. Wiele firm angażujących pracowników stosuje odpowiednie programy płacowe z pomocą, których naliczają wynagrodzenia.

Read More →

Lista płac

Slider2-946x483Właściciel działalności gospodarczej jest zobowiązany sporządzać w wyznaczonych terminach listę płac, która zawiera standardowe elementy wypłaty.

Read More →

Kartoteki wynagrodzeń

iStock_000019823052XSmallW każdym przedsiębiorstwie jedną z najbardziej znaczących ról pełni kartoteka wynagrodzeń. W jej skład wchodzą listy płac, karty przychodów, jak również dane dotyczące comiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników. Dopiero zapoznanie się z wszystkimi aspektami prawnymi, pozwoli prawidłowo prowadzić tą dokumentację.

Read More →

Lista płac

Slider2-946x483Lista płac to rodzaj dokumentu księgowego, występujący w rachunkowości i urzeczywistniający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami płaconymi zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Jak zatem dobrze ją sporządzić?

Read More →

Lista płac

fountain pen isolated on white backgroundLista płac to jeden z najbardziej znaczących składników dokumentacji pracowniczej. Zawiera ona bowiem wszystkie informacje służące do ustalenia wymiaru składek ZUS-owskich, wynagrodzenia za pracę oraz podatku dochodowego. Jak zatem powinna ona wyglądać?

Read More →

Zawartość listy płac

TYoung Couple paying bills.worzona co miesiąc przez pracodawców. Na jej podstawie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom. Lista płac – co powinna zawierać?

Read More →