Tag Archives: Zwolnienie Lekarskie

Wynagrodzenie chorobowe pracodawcy

Beautiful young woman looking depressedPracodawca ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Musi tylko spełniać kilka wyszczególnionych przez ustawę warunków. Kiedy wypłata świadczeń ZUS-owskich za czas choroby jest możliwa?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

Beautiful young woman looking depressedPracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim należy się wynagrodzenie. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy. Ustawodawca rozróżnia jednak wysokość świadczenia chorobowego. W jaki sposób oblicza się więc wypłatę za czas niezdolności do pracy?

Read More →

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?