Ryczałt ewidencjonowany – podstawowe informacje

ryczałt ewidencjonowany

ryczałt ewidencjonowany

Jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Korzystając z tej formy rozliczenia PIT przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, nie mając przy tym możliwości pomniejszać go o koszty uzyskania. Tym samym sprzedaż ewidencjonowana jest na podstawie Ewidencji Przychodów.

Read More →

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Sprzedając na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorcy powinni co do zasady ewidencjonować przychód za pomocą kasy fiskalnej. Jednak w tej kwestii przepisy podatkowe przewidziały pewne odstępstwa. Przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy podatnicy mogą księgować sprzedaż na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Read More →

Prywatny samochód w firmie

prywatny samochód w firmie

prywatny samochód w firmie

Coraz częściej osoby fizyczne wykorzystują w firmie pojazdy prywatne. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej oszczędne niż zakup kolejnego pojazdu. Sprawdź, w jaki sposób rozliczać prywatny samochód w firmie!

Read More →

wartość początkowa samochodu osobowego

Wartość początkowa samochodu osobowego – jak ustalić?

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje w firmie samochody. Dzięki temu mogą sprawniej prowadzić swoją działalność. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego!

Read More →

Koszty założenia działalności

koszty założenia działalności

koszty założenia działalności

Przy zakładaniu działalności oprócz dopełnienia wymogów formalnych przyszli przedsiębiorcy muszą ponieść różnego rodzaju koszty organizacyjne. Samo założenie własnej firmy jest darmowe, lecz pozostałe mogą być dosyć wysokie. Przeczytaj w artykule, jakie są koszty założenia działalności.

Read More →

Zakup samochodu o wartości poniżej 3500 zł

samochód o wartości poniżej 3500 zł

samochód o wartości poniżej 3500 zł

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje w firmie pojazdy. W przypadku samochodu o wartości przekraczającej 3500 zł podatnicy mogą wprowadzić samochód do ewidencji środków oraz amortyzować go w czasie. Jednak co sytuacji gdy wartość nie przekracza tej kwoty? Sprawdź, jak rozliczyć firmie zakup samochodu o wartości poniżej 3500 zł.

Read More →

Opłata za przejazd autostradą

opłata za przejazd autostradą

opłata za przejazd autostradą

Przedsiębiorcy co do zasady rozliczają koszty firmowe na podstawie otrzymanych faktur. Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, gdy  otrzymanie tradycyjnego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Ma to miejsce przede wszystkim przy przejazdach płatnymi autostradami. Zatem w jaki sposób można ująć opłatę za przejazd autostradą w kosztach firmowych?

Read More →

Zaliczki na podatek – kwartalne czy miesięczne?

zaliczki na podatek

zaliczki na podatek

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które opodatkowują dochód na zasadach ogólnych zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Sprawdź, w jaki sposób musisz rozliczać zaliczki na podatek dochodowy!

Read More →

Rozliczenie dotacji w firmie

rozliczenie dotacji

rozliczenie dotacji

Przedsiębiorcy coraz częściej przy zakładaniu własnej działalności składają wnioski o dotacje. Czy w takim przypadku wydatki firmowe sfinansowane dotacją będą stanowiły koszt podatkowy? W jaki sposób nastąpi rozliczenie dotacji?

Read More →

Koszty przedsiębiorcy

koszty przedsiębiorcy

koszty przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności ponoszą liczne wydatki związane z bieżącym prowadzeniem firmy. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przeczytaj więcej jakie mogą być koszty przedsiębiorcy!

Read More →

Wydatki na edukację przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

 

wydatki na edukację przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy powinni pamiętać,  aby ując w kosztach podatkowych określone wydatki powinni móc udowodnić  związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem lub zachowaniem przychodu bądź zachowaniem jego źródła, a także odpowiednio go udokumentować. Tym samym powstaje pytanie czy wydatki na edukację przedsiębiorcy mogą stanowić koszt podatkowy?

Read More →

Składki ZUS w kosztach firmy

składki ZUS w kosztach firmy

składki ZUS w kosztach firmy

Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy mogą w całości obniżyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym. Jednak w tej sytuacji elementem koniecznym jest aby składka została rzeczywiście opłacona. Przeczytaj więcej na temat ujęcia składki ZUS w kosztach firmy!

Read More →

Korekta kosztów – sprawdź kiedy będzie konieczna!

korekta kosztów

korekta kosztów

Na mocy trzeciej ustawy deregulacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali kwoty wynikającej z faktury bądź rachunku są obowiązani dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą korekta kosztów powinna zostać zrobiona w zależności od terminu płatności widniejącym na dokumencie zakupu.

Read More →

Koszty reprezentacji

koszty reprezentacji

koszty reprezentacji

Zgodnie z przepisami PIT do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo ustawodawca wskazał w art. 23 updof, które wydatki nie mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych. Wśród nich znaleźć można koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Read More →

indywidualna stawka amortyzacji

Indywidualna stawka amortyzacji

Podatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej często wykorzystują rzeczowe składniki majątku. Zgodnie z przepisami podatkowymi są nimi kompletne i zdatne do użytku składniki majątku stanowiące własność (lub współwłasność) podatnika o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Dodatkowo powinny być wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Najbardziej powszechną metodą amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja metodą liniową czy też degresywną. Jednak w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą amortyzować firmowe środki trwałe przy użyciu tzw. indywidualnej stawki amortyzacji.

Read More →