Rozliczenie dotacji w firmie

rozliczenie dotacji

rozliczenie dotacji

Przedsiębiorcy coraz częściej przy zakładaniu własnej działalności składają wnioski o dotacje. Czy w takim przypadku wydatki firmowe sfinansowane dotacją będą stanowiły koszt podatkowy? W jaki sposób nastąpi rozliczenie dotacji?

Read More →

Koszty przedsiębiorcy

koszty przedsiębiorcy

koszty przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności ponoszą liczne wydatki związane z bieżącym prowadzeniem firmy. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przeczytaj więcej jakie mogą być koszty przedsiębiorcy!

Read More →

Wydatki na edukację przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

 

wydatki na edukację przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy powinni pamiętać,  aby ując w kosztach podatkowych określone wydatki powinni móc udowodnić  związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem lub zachowaniem przychodu bądź zachowaniem jego źródła, a także odpowiednio go udokumentować. Tym samym powstaje pytanie czy wydatki na edukację przedsiębiorcy mogą stanowić koszt podatkowy?

Read More →

Składki ZUS w kosztach firmy

składki ZUS w kosztach firmy

składki ZUS w kosztach firmy

Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy mogą w całości obniżyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym. Jednak w tej sytuacji elementem koniecznym jest aby składka została rzeczywiście opłacona. Przeczytaj więcej na temat ujęcia składki ZUS w kosztach firmy!

Read More →

Korekta kosztów – sprawdź kiedy będzie konieczna!

korekta kosztów

korekta kosztów

Na mocy trzeciej ustawy deregulacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali kwoty wynikającej z faktury bądź rachunku są obowiązani dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą korekta kosztów powinna zostać zrobiona w zależności od terminu płatności widniejącym na dokumencie zakupu.

Read More →

Koszty reprezentacji

koszty reprezentacji

koszty reprezentacji

Zgodnie z przepisami PIT do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo ustawodawca wskazał w art. 23 updof, które wydatki nie mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych. Wśród nich znaleźć można koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Read More →

indywidualna stawka amortyzacji

Indywidualna stawka amortyzacji

Podatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej często wykorzystują rzeczowe składniki majątku. Zgodnie z przepisami podatkowymi są nimi kompletne i zdatne do użytku składniki majątku stanowiące własność (lub współwłasność) podatnika o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Dodatkowo powinny być wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Najbardziej powszechną metodą amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja metodą liniową czy też degresywną. Jednak w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą amortyzować firmowe środki trwałe przy użyciu tzw. indywidualnej stawki amortyzacji.

Read More →

wydatki prywatne przedsiębiorcy

Wydatki prywatne przedsiębiorcy a koszty firmowe

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że do kosztów podatkowych mogą zaliczyć wydatki związane z działalnością gospodarczą. Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy mają wątpliwość czy mogą ująć w kosztach firmowych wydatki służące zarówno w działalności, jak i w życiu prywatnym. Czy wydatki prywatne przedsiębiorcy mogą zostać ujęte w kosztach firmy?

Read More →

strata z lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych – jak ją odliczyć?

Często zdarzają się sytuacje, w których młodzi przedsiębiorcy w początkowych latach swojej działalności osiągają stratę. Wówczas mają możliwość rozliczenia jej w kolejnych latach podatkowych. Jednak należy pamiętać, że przepisy podatkowe umożliwiły odliczanie straty z lat ubiegłych pod pewnymi warunkami. W jaki sposób może być rozliczana strata z lat ubiegłych? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Read More →

jednorazowa amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja de minimis w 2015 roku

Jednorazowa amortyzacja stanowi duże udogodnienie szczególnie dla małych podatników, a także początkujących przedsiębiorców. Jednak należy pamiętać, że takie ułatwienie skierowane zostało dla wąskiego grona odbiorców. Read More →

PIT-28 po terminie – co robić?

shutterstock_77073100

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to uproszczony rodzaj prowadzenia księgowości oraz rozliczeń z organem podatkowym. Podstawową zasadą, jaka różni go od zasad ogólnych jest fakt, że opodatkowaniu podlega przychód, a nie dochód. Dlatego w tym przypadku wysokość poniesionych kosztów jest bez znaczenia. Jednak nie zwalnia to podatnika z dokonywania ich ewidencji.

Read More →

KPiR – rzetelność i niewadliwość

7534287902_c4678fd097_k

Przedsiębiorca, który ze względu na wybraną formę opodatkowania zobowiązany jest do prowadzania księgi przychodów i rozchodów, musi to robić w sposób rzetelny i niewadliwy. Jednak co to dokładnie oznacza?

Read More →

Czy prowadzisz KPiR na bieżąco?

home-office-599475_1280

Wszyscy ci, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, są zobligowani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Na jej podstawie ustalają wysokość zaliczki na PIT. Bardzo wazne przy prowadzeniu KPiR jest fakt prowadzenia jej na bieżąco. Dowiedz się więcej!

Read More →

Podatniku, zgłoś miejsce prowadzenia KPiR

startup-593338_1280

 

Jeżeli rozliczasz się według skali podatkowej lub liniowo, musisz prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Jednym z obowiązków podatnika, który prowadzi KPiR, jest zgłoszenie u naczelnika właściwego urzędu skarbowego, miejsca jej prowadzenia. Dowiedz się, w jakim terminie i w jaki sposób dokonać tego zgłoszenia!

Read More →

Pomocy! Który PIT wypełnić?

shutterstock_77073103

Wiele osób prowadzi własną działalność gospodarczą i pracując na etacie. Jednak kiedy przychodzi do wypełnienia PIT-u, niejeden przedsiębiorca na etacie staje przed dużym problemem: który PIT wypełnić? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Read More →