Koszty założenia działalności

koszty założenia działalności

koszty założenia działalności

Przy zakładaniu działalności oprócz dopełnienia wymogów formalnych przyszli przedsiębiorcy muszą ponieść różnego rodzaju koszty organizacyjne. Samo założenie własnej firmy jest darmowe, lecz pozostałe mogą być dosyć wysokie. Przeczytaj w artykule, jakie są koszty założenia działalności.

Read More →

Zakup samochodu o wartości poniżej 3500 zł

samochód o wartości poniżej 3500 zł

samochód o wartości poniżej 3500 zł

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje w firmie pojazdy. W przypadku samochodu o wartości przekraczającej 3500 zł podatnicy mogą wprowadzić samochód do ewidencji środków oraz amortyzować go w czasie. Jednak co sytuacji gdy wartość nie przekracza tej kwoty? Sprawdź, jak rozliczyć firmie zakup samochodu o wartości poniżej 3500 zł.

Read More →

Opłata za przejazd autostradą

opłata za przejazd autostradą

opłata za przejazd autostradą

Przedsiębiorcy co do zasady rozliczają koszty firmowe na podstawie otrzymanych faktur. Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, gdy  otrzymanie tradycyjnego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Ma to miejsce przede wszystkim przy przejazdach płatnymi autostradami. Zatem w jaki sposób można ująć opłatę za przejazd autostradą w kosztach firmowych?

Read More →

Zaliczki na podatek – kwartalne czy miesięczne?

zaliczki na podatek

zaliczki na podatek

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które opodatkowują dochód na zasadach ogólnych zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Sprawdź, w jaki sposób musisz rozliczać zaliczki na podatek dochodowy!

Read More →

Rozliczenie dotacji w firmie

rozliczenie dotacji

rozliczenie dotacji

Przedsiębiorcy coraz częściej przy zakładaniu własnej działalności składają wnioski o dotacje. Czy w takim przypadku wydatki firmowe sfinansowane dotacją będą stanowiły koszt podatkowy? W jaki sposób nastąpi rozliczenie dotacji?

Read More →

Koszty przedsiębiorcy

koszty przedsiębiorcy

koszty przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności ponoszą liczne wydatki związane z bieżącym prowadzeniem firmy. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przeczytaj więcej jakie mogą być koszty przedsiębiorcy!

Read More →

Wydatki na edukację przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

 

wydatki na edukację przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy powinni pamiętać,  aby ując w kosztach podatkowych określone wydatki powinni móc udowodnić  związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem lub zachowaniem przychodu bądź zachowaniem jego źródła, a także odpowiednio go udokumentować. Tym samym powstaje pytanie czy wydatki na edukację przedsiębiorcy mogą stanowić koszt podatkowy?

Read More →

Składki ZUS w kosztach firmy

składki ZUS w kosztach firmy

składki ZUS w kosztach firmy

Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy mogą w całości obniżyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym. Jednak w tej sytuacji elementem koniecznym jest aby składka została rzeczywiście opłacona. Przeczytaj więcej na temat ujęcia składki ZUS w kosztach firmy!

Read More →

Korekta kosztów – sprawdź kiedy będzie konieczna!

korekta kosztów

korekta kosztów

Na mocy trzeciej ustawy deregulacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali kwoty wynikającej z faktury bądź rachunku są obowiązani dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą korekta kosztów powinna zostać zrobiona w zależności od terminu płatności widniejącym na dokumencie zakupu.

Read More →

Koszty reprezentacji

koszty reprezentacji

koszty reprezentacji

Zgodnie z przepisami PIT do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo ustawodawca wskazał w art. 23 updof, które wydatki nie mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych. Wśród nich znaleźć można koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Read More →

indywidualna stawka amortyzacji

Indywidualna stawka amortyzacji

Podatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej często wykorzystują rzeczowe składniki majątku. Zgodnie z przepisami podatkowymi są nimi kompletne i zdatne do użytku składniki majątku stanowiące własność (lub współwłasność) podatnika o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Dodatkowo powinny być wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Najbardziej powszechną metodą amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja metodą liniową czy też degresywną. Jednak w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą amortyzować firmowe środki trwałe przy użyciu tzw. indywidualnej stawki amortyzacji.

Read More →

wydatki prywatne przedsiębiorcy

Wydatki prywatne przedsiębiorcy a koszty firmowe

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że do kosztów podatkowych mogą zaliczyć wydatki związane z działalnością gospodarczą. Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy mają wątpliwość czy mogą ująć w kosztach firmowych wydatki służące zarówno w działalności, jak i w życiu prywatnym. Czy wydatki prywatne przedsiębiorcy mogą zostać ujęte w kosztach firmy?

Read More →

strata z lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych – jak ją odliczyć?

Często zdarzają się sytuacje, w których młodzi przedsiębiorcy w początkowych latach swojej działalności osiągają stratę. Wówczas mają możliwość rozliczenia jej w kolejnych latach podatkowych. Jednak należy pamiętać, że przepisy podatkowe umożliwiły odliczanie straty z lat ubiegłych pod pewnymi warunkami. W jaki sposób może być rozliczana strata z lat ubiegłych? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Read More →

jednorazowa amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja de minimis w 2015 roku

Jednorazowa amortyzacja stanowi duże udogodnienie szczególnie dla małych podatników, a także początkujących przedsiębiorców. Jednak należy pamiętać, że takie ułatwienie skierowane zostało dla wąskiego grona odbiorców. Read More →

PIT-28 po terminie – co robić?

shutterstock_77073100

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to uproszczony rodzaj prowadzenia księgowości oraz rozliczeń z organem podatkowym. Podstawową zasadą, jaka różni go od zasad ogólnych jest fakt, że opodatkowaniu podlega przychód, a nie dochód. Dlatego w tym przypadku wysokość poniesionych kosztów jest bez znaczenia. Jednak nie zwalnia to podatnika z dokonywania ich ewidencji.

Read More →