Faktury – czym są?

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingFakturą zwiemy każdy akt handlowy, spełniający pewne kryteria, który dokumentuje umowę kupna-sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi stronami. O jakich kryteriach mowa ?

Wymogami niniejszymi są:

Informacje do rozliczenia podatków – te dane niezbędne są do określenia faktury VAT, na której, w myśl prawa polskiego, powinna znaleźć się informacja o wysokości podatku VAT za dany przedmiot umowy kupna-sprzedaży,
Identyfikacja stron umowy kupna-sprzedaży – przeważnie na fakturze przedstawiana jest szczegółowa nazwa podmiotów, biorących udział w transakcji, razem z adresem ich siedziby lub oddziału,

Informacje identyfikujące dokument – unikalność faktury poparta jest przede wszystkim 3 jej składowymi: danymi o sporządzającym rachunek, dacie i numeracji, jaka jej przysługuje. Każda faktura, którą wystawia wystawca ma wyjątkowy, jedyny wyłącznie dla niej numer. Sygnowanie musi odbywać się chronologicznie,

Kwota umowy kupna-sprzedaży – w polskim prawodawstwie podatkowym jest obowiązek zapisywania kwoty umowy kupna-sprzedaży zarówno liczbowo, jak i słownie,

Dane dotyczące czasu oraz formy płatności – powszechne stało się, że termin płatności charakteryzuje się w dniach od dokonania transakcji (może to być np. 14 dni). W Polsce powszechnym jest, że płatności dokonuje się przelewem albo gotówką. W niektórych krajach uwzględnia się również czeki,,

Sprecyzowanie przedmiotu umowy kupna-sprzedaży – na fakturze wyszczególniona jest nazwa przedmiotu umowy kupna-sprzedaży, jego ilość, cena i wartość

Warunki dostawy.
Coraz częściej tradycyjny podpis na fakturach zastępuje specjalny, elektroniczny podpis.

Faktura VAT jest więc szczególnym typem faktury, którą sporządzać mogą czynni podatnicy VAT w drodze umowy kupna-sprzedaży, która podlegała opodatkowaniu VAT. Fakturą są także:

Dokumenty za świadczenia bankowe czy ubezpieczeniowe,

Dowód płatności za przejazd odpłatną autostradą,

Usługi radiokomunikacji przywoławczej,
Bilety jednokrotnego przejazdu na przewóz osób: transportem kolejowym, samochodami, transportem pełnomorskim, żeglugą śródlądową i przybrzeżną, promem czy transportem lotniczym

Dowody transakcji wystawiane przez nieVATowców.
Wszystkie faktury winny być przechowywane przez pięć lat i pokazywane w sytuacji inspekcji odpowiedniego organu podatkowego.

Zobacz też:

wynagrodzenie netto brutto

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation