Ubezpieczenia dla firm

systemO ile istnieje obowiązek prawny ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich pojazdów, będących własnością firmy, o tyle co do pozostałych form ubezpieczeniowych w firmie przymusu tego już nie ma. Warto jednak skorzystać z oferty firm ubezpieczeniowych i zatroszczyć się o bezpieczeństwo finansowe swojej firmy. Jedno niespodziewane zdarzenie może bowiem zrujnować dorobek całego życia.

Co można ubezpieczyć.

Większość firm ubezpieczeniowych w Polsce dysponują specjalnymi ofertami skierowanymi tylko i wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców. Nieobowiązkowym ubezpieczeniom mogą podlegać:

 • pieniądze
 • wyposażenie
 • mienie przyjęte od osób trzecich do sprzedaży komisowej
 • obiekty budowlane, to jest budowle i budynki
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
 • maszyny i urządzenia, które są środkami trwałymi
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu realizacji zlecenia czy sprzedaży
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu
 • mienie prywatne pracowników
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne

Ubezpieczyć można się niemalże od wszystkiego. Do najpopularniejszych należy jednak:

 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności albo posiadania mienia
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu

Powszechni też, oferowana jest dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń, obejmująca koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, wraz z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku. [Konsumentom ubezpieczenia udostępniane są|Klienci zyskują też wszelkiego rodzaju udogadniania w postaci pomocy Assistance, infolinii HR, pomocy PC, infolinii prawnej czy chociażby infolinii PC-IT.

Zobacz też:

Rozwiązanie umowy zlecenia

Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation