Przedsiębiorcy prowadzący własne biznesy coraz częściej korzystają z internetowych systemów reklam. Jednymi z najczęściej spotykanych usług reklamowych są usługi Google AdWords. Faktura za taką transakcję wystawiana jest przez oddział Google w Irlandii. Tutaj pojawia się pytanie: jak prawidłowo powinna zostać ujęta faktura za Google Ads na gruncie VAT oraz PIT? Wyjaśniamy!

Faktura za Google Ads a obowiązek rejestracji do VAT-UE

Faktura za Google Ads stanowi dla przedsiębiorcy import usług z art. 28b ustawy o VAT, czyli miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Oznacza to, że na nabywcy ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT od takiej transakcji. 

Ważne!
Przedsiębiorca dokonujący importu usług, dla których miejscem opodatkowania jest kraj nabywcy, ma obowiązek rejestracji do VAT-UE bez względu na to, czy jest on podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym. 
 

Faktura za Google Ads u czynnego podatnika VAT

Obecnie, gdy podatnik nabywa usługę Google AdWords otrzymuje dwie faktury:

  • fakturę za przedpłatę, która jest podstawą do ujęcia na gruncie VAT,
  • fakturę rozliczeniową, która jest podstawą do ujęcia na gruncie PIT.

Faktura za Google Ads wystawiona za przedpłatę powinna zostać ujęta w dacie dokonania płatności w rejestrze VAT sprzedaży oraz rejestrze VAT zakupu wraz ze stawką VAT odpowiadającą dla tego typu usługi w kraju, a więc 23%. Transakcja ta zostanie wykazana po stronie podatku należnego, jak i naliczonego, dzięki czemu będzie dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Oczywiście zakładając, że podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT. 

Przykład 1. 

Faktura Google Ads dotycząca przedpłaty na 200 zł. Zakładając, że zapłata nastąpiła w dniu 26.05.2022 r., to w dniu tym należy dokonać rozliczenia importu usług, gdzie podstawą opodatkowania będzie kwota 200 zł a naliczony VAT według stawki 23% wyniesie 46 zł.

Przykład 2.

Rozliczeniowa faktura za Google Ads powinna zostać ujęta w KPiR dla celów PIT w dacie wystawienia faktury oraz kwocie z niej wynikającej.

Faktura za Google Ads u nievatowca 

Faktura za Google Ads wystawiona dla nievatowca za przedpłatę również rodzi obowiązek podatkowy na gruncie VAT. Transakcja importu usług u podatnika zwolnionego z VAT powinna zostać wykazana w deklaracji rozliczeniowej VAT-9M oraz na jej podstawie powinien zostać opłacony podatek VAT. Nievatowiec powinien do kwoty wynikającej z faktury zastosować stawkę VAT odpowiadającą dla tego typu usługi w Polsce, czyli 23%. Opłacony podatek wynikający z VAT-9M może stanowić koszt uzyskania przychodu i zostać ujęty w KPiR za pomocą dowodu wewnętrznego pod datą rzeczywistą zapłaty.

Dla celów PIT faktura za Google Ads dotycząca rozliczenia powinna zostać ujęta pod datą wystawienia faktury w kwocie bezpośrednio z niej wynikającej.