Każdy sklep internetowy musi posiadać swój regulamin, który określa najważniejsze kwestie związane z korzystaniem z witryny oraz zakupem danego towaru lub usługi. Obowiązek taki narzuca na przedsiębiorców i nie tylko polski ustawodawca, a co więcej - dokument musi być aktualizowany zgodnie ze zmianą przepisów. O czym dokładnie mowa? Jakie informacje muszą znaleźć się w regulaminie i na co zwrócić szczególną uwagę? Podpowiadamy!

Regulamin sprzedaży - jakie informacje powinien zawierać? 

Dla jednych to jest zbędna konieczność, dla innych najważniejszy dokument umieszczony na stronie internetowej. Jedno jest pewne - przedstawiciele branży e-commerce, a więc handlu internetowego powinni podejść do tego tematu z należytą starannością. Wszelkie błędy czy nieścisłości mogą ich bowiem sporo kosztować. 

Czym jest regulamin sprzedaży?

Dobry regulamin sprzedaży to podstawa jeśli chcemy myśleć o prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu sklepu internetowego. Dokument ten jest zbiorem zasad oraz norm, które regulują kwestie związane z transakcjami zawieranymi za pośrednictwem konkretnej strony. W praktyce regulamin jest swego rodzaju umową między sprzedającym a konsumentami, którzy są objęci szczególną ochroną prawną. Dokument powinien być umieszczony w widocznym miejscu, aby każdy mógł bez najmniejszych problemów się z nim zapoznać. Za brak regulaminu firmie może grozić kara grzywny w wysokości do pięciu tysięcy złotych. 

Co powinien zawierać regulamin?

Regulamin powinien w jak najwyższym stopniu chronić interesy obu stron. Jego treść oraz forma musi być więc zgodna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i być na tyle przejrzysta oraz zrozumiały, aby ograniczyć do minimum jakiekolwiek wątpliwości. W regulaminie powinny znaleźć definicje kluczowych pojęć, których użyto, zapisy charakteryzujące sprzedawane towary lub usługi, dokładne warunki dokonywania zakupu i świadczenia usług online, sposobów płatności, kosztów i terminów dostawy. Sprzedający ma ponadto obowiązek poinformowania o prawie do wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy, dokonania reklamacji lub zwrotu towaru, a także wskazania, w jakich okolicznościach ponosi on odpowiedzialność za zagubienie, zniszczenie lub niedostarczenie przesyłki. Obecnie niezwykle istotnym punktem każdego regulaminu jest ten, który dotyczy ochrony danych osobowych. Co do zasady, im więcej szczegółowych informacji znajdzie się w dokumencie, tym lepiej w razie ewentualnych sporów.     

Klauzule niedozwolone - o co chodzi?

Jedną z najważniejszych kwestii jest to, że regulamin sklepu internetowego nie może zawierać tzw. klauzul niedozwolonych, inaczej zwanych abuzywnymi. Należy przez to rozumieć zapisy, które w rażący sposób nakładają na konsumenta dodatkowe obowiązki, ograniczają jego prawa, wyłączają odpowiedzialność sprzedającego lub wręcz rozszerzają zakres jego uprawnień lub po prostu są sprzeczne z dobrymi obyczajami. W jaki sposób można uniknąć zastosowania takich zapisów w regulaminie? Tworząc dokument należy zapoznać się z rejestrem klauzul niedozwolonych, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na liście tej można znaleźć ujęte wprost zapisy, które zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie mogą zostać użyte w regulaminie.  

 

https://mediait.pl/-regulamin-sprzedazy-dla-sklepu-internetowego