Uber jest pośrednikiem pomiędzy pasażerami a kierowcami. W praktyce pasażer zamawia taksówkę poprzez aplikację a po dokonaniu usługi jego karta kredytowa zostaje automatycznie obciążona kosztami za przejazd. Następnie Uber dokonuje przelewu środków pieniężnych na konto kierowcy, pomniejszając je o prowizję. Zatem, wielu podatników zastanawia się jak zaksięgować fakturę za prowizję Uber! Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak to wygląda w praktyce!

Rejestracja do VAT-UE

Jak już wspomniano wcześniej Uber pełni rolę pośrednika dlatego kierowcy muszą sami dopełnić wszelkich formalności związanych z Urzędem Skarbowym czy ZUS. Na fakturach jakie dostają od firmy Uber pojawia się zwykle adnotacja “odwrotne obciążenie” a faktura wystawiona jest przez holenderski oddział, który posiada VAT UE. Zatem, rodzi się pytanie jak poprawnie zewidencjonować taką fakturę.

Dokonując tego typu transakcji podatnik powinien przede wszystkim zarejestrować się do VAT UE. Rejestracja odbywa się poprzez złożenie lub aktualizację formularza VAT-R z wypełnioną częścią C.3. Po dokonaniu niezbędnych formalności podatnik uzyskuje prawo do posługiwania się numerem VAT-UE (NIP przedsiębiorcy który posiada przedrostek PL).

Faktura za prowizję Uber a import usług

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT faktura za prowizję Uber stanowi import usług z terytorium UE. Zatem miejscem świadczenia usług oraz miejscem ich opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce w którym posiada on siedzibę działalności. Co do zasady, podatnik (nabywca usługi) zobowiązany jest opodatkować transakcję z polską stawką VAT 23 %.

W rejestrze VAT sprzedaży należy wykazać VAT naliczony. Co więcej, jeżeli koszt (wydatek) służy działalności opodatkowanej, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT i wykazania w rejestrze VAT zakupu. W tej sytuacji transakcja będzie neutralna pod względem VAT. Dodatkowo, kwotę z faktury za prowizję Uber należy ująć w kolumnie 13 KPiR jak pozostałe wydatki.

Podsumowując, kierowcy, którzy dostają faktury za prowizję Uber (na których widnieje adnotacja “odwrotne obciążenie”) powinni zarejestrować się do VAT-UE. Faktury te stanowią import usług z terytorium UE zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.

Zapraszamy do przeczytania Jednolity plik kontrolny