Przedsiębiorcy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązani są do zgłoszenia miejsca jej prowadzenia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy i jak należy zgłosić miejsce prowadzenia KPiR!

Kto zobowiązany jest do zgłoszenia prowadzenia KPiR?

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć zawiadomienie o prowadzeniu KPiR w sytuacji, gdy:

  • rozpoczynają działalność gospodarczą,
  • w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym a obecnie przeszli na ogólną formę uproszczoną,
  • nastąpiła zmiana prowadzenia księgowości z ksiąg rachunkowych na KPiR.

Miejsce prowadzenia KPiR

Podatnicy zobowiązani są do złożenie pisemnego zawiadomienia o miejscu prowadzenia KPiR naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Termin ten wynosi 20 dni od od dnia założenia KPiR.

Uwaga!
Zgłoszenia o miejscu prowadzenia KPiR dokonują podatnicy, którzy prowadzą księgę samodzielnie, jak i ci korzystający z usług biura rachunkowego. 

Przedsiębiorcy korzystający z usług biura rachunkowego zobowiązani są do prowadzenia w siedzibie firmy ewidencji sprzedaży. Ponadto, muszą w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego (brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania przedsiębiorcy) o prowadzeniu księgi.

W zawiadomieniu tym powinno znaleźć się:

  • nazwa oraz adres biura rachunkowego,
  • miejsce prowadzenia KPiR oraz przechowywania dokumentów.

Podsumowując, przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia miejsca prowadzenia KPiR w terminie 20 dni od jej założenia w przypadku prowadzenia księgi samodzielnie. Natomiast gdy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym należy poinformować o tym fakcie właściwy US.

Polecamy do przeczytania – Jednolity plik kontrolny