Przedsiębiorcy obecnie bardzo często korzystają z oferty zakupów na raty. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo zewidencjonować zakup na raty!

Zakup na raty a faktura

Podatnik dokonujący zakupu na raty w praktyce dostaje fakturę wystawioną na całą kwotę towaru, pomimo tego, że zapłacił tylko pierwszą ratę. Z kolei, w pozycji “zapłacono” widnieje rzeczywiście zapłacona kwota. Ponadto, przedsiębiorca dostaje harmonogram spłat rat, który jest załącznikiem do umowy.

Zdarzają się również sytuacje gdy kolejne raty umieszczane są fakturach wystawianych przez sprzedawcę w związku z inną świadczoną usługą. Przykładem jest faktura za usługę telekomunikacyjną na której widnieją osobne pozycje -  kwota abonamentu oraz kolejna rata do zapłaty.

Ważne!
Pomimo, że raty znajdują się na fakturze nie należy ich księgować, ponieważ mogłoby dojść do zdublowania kosztu!

Jak prawidłowo zewidencjonować zakup na raty?

Fakturę, która dokumentuje zakup na raty i wystawiona jest na kwotę stanowiącą całość zamówienia należy zaksięgować w dacie jej wystawienia. Podczas ewidencjonowania  faktury w KPiR należy ująć całą kwotę, pomimo, że płatność nastąpi w ratach.

Ważne!W przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu środka trwałego na raty, kosztem będą opisy amortyzacyjne, a podatek VAT będzie podlegał odliczeniu w dacie wystawienia faktury.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał zakupu telefonu komórkowego w kwocie 1500 zł. Faktura została wystawiona tego samego dnia co zakup telefonu, tj. 20 lipca 2016 roku a płatność rozłożona jest na 12 rat (zgodnie z harmonogramem spłat), przy oprocentowaniu 0%.

Przedsiębiorca powinien zaksięgować zakup telefonu na kwotę 1500 zł w dacie wystawienia faktury - 20 lipca 2016 roku, w kolumnie 13 KPiR jako pozostałe wydatki. Natomiast jeśli chodzi o rozliczanie rat to każdą opłaconą ratę podatnik powinien rozliczać zgodnie z datą jej opłacenia. W związku z tym w każdym miesiącu powinna zostać opłacona i rozliczona rata w kwocie 125 zł.

Odsetki od zakupu na raty

Odsetki doliczane do rat stanowią koszt podatkowy w momencie ich zapłaty. Opłacone odsetki od zakupu na raty ujmowane są za pomocą dowodu wewnętrznego w kolumnie 13 KPiR jako pozostałe wydatki.

Uwaga!
Pod wydrukowany dowód wewnętrzny należy podpiąć dowód zapłaty odsetek, np. potwierdzenie przelewu, czy wyciąg bankowy.

Podsumowując, zakup na raty należy zewidencjonować zgodnie z datą wystawienia faktury w całej kwocie. Natomiast raty należy rozliczać w momencie dokonania zapłaty zgodnie z otrzymanym harmonogramem spłat.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zobacz też:

zaliczka na podatek dochodowy

zus rza

Katalog stron