Wielu przedsiębiorców nabywa majątek powyżej 3500 zł, którego przewidywany okres użytkowania w firmie wynosi więcej niż rok. Jednak nie zawsze urządzenia te nadają się od razu do użytku co wiąże się z tym, że nie można ich ująć w ewidencji środków trwałych. Jak zewidencjonować wydatki poniesione na środek trwały w budowie? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Wydatki związane z budową środka trwałego a ewidencja w KPiR

W sytuacji gdy przedsiębiorca ponosi wydatki na budowę środka trwałego nie będzie mógł zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Ważne! Zsumowana wartość wydatków (kwoty netto) związanych z budową środka trwałego będą ujęte w KPiR w momencie przyjęcia do użytkowania środka trwałego w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Księgowanie odpisów amortyzacyjnych środka trwałego następuje w kolejnym miesiącu, w którym majątek przyjęto do używania w działalności.

Koszty związane z budową środka trwałego a odliczenie VAT

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na budowę środka trwałego przedsiębiorca powinien ujmować na bieżąco w rejestrze VAT zakupu a tym samym wykazywać je w miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach VAT.

Ważne! Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są odrębnymi przepisami prawa niż ustawa o VAT dlatego też inaczej wygląda rozliczenie kosztów związanych z środkiem trwałym dla celów podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

Podsumowując, przedsiębiorca powinien ujmować na bieżąco wydatki poniesione na środek trwały w budowie w rejestrze VAT zakupu. Inaczej wygląda rozliczenie dla celów podatku dochodowego bowiem koszty ujmowane są w KPiR w momencie oddania środka do użytkowania w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Polecamy do przeczytania – Jednolity plik kontrolny