iStock_000020273902Small Kogo dotyczy PIT-37? Wszystkich, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenia. Wypełnioną deklarację za rok 2014 należy złożyć do 30 kwietnia. Można to zrobić drogą tradycyjną, albo przez internet.

 PIT-37 składany metodą tradycyjną

Wypełniony PIT-37 należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście, albo wysłać pocztą - listem poleconym. Osoby, które przebywają za granicą przekazują deklarację polskiemu urzędowi konsularnemu.

PIT-37 składany przez internet

Złożenie PIT-u przez internet ma wiele korzyści - niezaprzeczalnym plusem jest to, że nie musimy nawet wychodzić z domu, dzięki czemu oszczędzamy na czasie. Co ważne, do złożenia PIT-37 przez internet nie jest potrzebny certyfikowany podpis elektroniczny. Potrzebne są jednak następujące dane:
  • NIP lub PESEL,
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2014 – podajemy kwoty przychodów z 2013 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2014 r.).
Po wysłaniu deklaracji, użytkownik powinien otrzymać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Potwierdzenie należy wydrukować i przechowywać przez 5 lat z kopią złożonej deklaracji, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego.