business calculatorBardzo często osoby planujące założenie działalności gospodarczej zadają pytanie, za co firmy muszą płacić skarbówce podatek?

Podstawowym obciążeniem podatkowym dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT.

Podatek VAT

Podatnikami podatku od towarów i usług są wszelkie podmioty, samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:

  • import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • eksport towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • odpłatna dostawa towarów i płatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Od prawidłowo ustalonej podstawy (kwoty transakcji lub obrotu) należy odprowadzić 23% podatku VAT lub w wartości preferencyjnej 8%, bądź 5%.

Do dokumentowania wartości podatku służą deklaracje:

  • VAT-7 dla rozliczeń miesięcznych lub
  • VAT-7K dla rozliczeń kwartalnych.

Termin zapłaty podatku przypada na 25 dzień miesiąca, następującego po danym okresie rozliczeniowym.

Podatek dochodowy

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się natomiast wszystkie wydatki, poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dla przykładu, jeżeli firma posiada pojazd wzięty w leasing to do kosztów uzyskania przychodu zalicza się comiesięczne raty leasingowe. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma także obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku do dnia 20 miesiąca, następującego po danym okresie rozliczeniowym.

___ Polecamy również artykuły: Rozliczanie kosztów w KPiR oraz Rozliczanie przychodów w KPiR