Na przełomie roku przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę na rozliczenie kosztów oraz zamknięcie roku podatkowego. Jak prawidłowo powinno wyglądać rozliczenie kosztów na przełomie roku? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! Należy zwrócić uwagę, że o momencie ujęcia kosztów w księdze decyduje metoda rozliczania kosztów, jaką przyjął podatnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy dwie metody ujmowania kosztów w KPiR:
  • metodę uproszczoną (inaczej kasową) oraz

  • metodę memoriałową.

Przykład 1.  Przedsiębiorca otrzymał fakturę kosztową (za usługi telekomunikacyjne) 2 stycznia 2017 roku, z datą sprzedaży 1 grudnia 2016 roku. W jaki sposób powinien zewidencjonować ją w KPiR?  Tak jak został wspomniane powyżej sposób ujęcia wydatku zależy od metody ujmowania kosztów jaką podatnik stosuje.  W przypadku metody uproszczonej (kasowej), fakturę księguje w dacie wystawienia faktury - czyli zarówno do KPiR jak i do rejestru VAT trafia w styczniu; Podatnik rozliczający koszty metodą memoriałową będzie zobligowany do proporcjalnego podziału kosztu . 1/12 wartości faktury ujmie w kosztach grudnia. Natomiast pozostałe 11/12 należy zakwalifikować do kosztów stycznia. Podatnik może również dokonać podziału miesięcznego i co miesiąc ujmować w kosztach 1/12 wartości polisy.