I know the solutionDobrze przemyślany i szczegółowo zaplanowana firma ma znacznie większe szanse na sukces, niżeli spontanicznie założona działalność gospodarcza. Do założenia własnej firmy warto się zatem przygotować. W jaki sposób tego dokonać? Nadrzędną rzeczą,gdy chce się posiadać biznes, jest stworzenie biznesplanu. To nic innego, jak pisemne nakreślenie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy, zaplanowanie firmy krok po kroku. Taki projekt jest także niezbędnym wymogiem w instytucjach, u których można uzyskać dofinansowanie – bank, urząd pracy, urząd gminy. Nie warto traktować go jako wymogu stricte formalnego. Nieposiadanie planu działania, to błyskawiczna droga do porażki biznesowej. Właściwie sporządzony biznesplan musi zawierać informacje, takie jak:
 • jakie będą źródła finansowania działalność (np. oszczędności, kredyty, dotacje, pożyczki)
 • w jaki sposób będzie prosperowała działalność (np. sprzedaż internetowa, pośrednictwo biznesowe, kolportaż, sprzedaż usług)
 • w jaki sposób będą pozyskiwani nowi kontrahenci
 • do jakiej grupy konsumentów, odbiorców będzie skierowana oferta
 • na czym będzie firma zarabiać i ile
 • po jakim czasie działalność zacznie przynosić zyski
 • jak będzie prowadzona promocja działalność
 • jaką pozycję rynkową ma zająć działalność w pierwszym roku, drugim, trzecim i kolejnym
 • ilu będzie zatrudniała pracowników
 • na jakich zasadach będzie prowadzona księgowość
 • na jakim rynku będzie działała – analiza konkurencji oraz branży
Kopiując istniejący już na rynku pomysł biznesowy, należy liczyć się z ogromną konkurencją. Wybicie się spośród tysięcy podobnych przedsiębiorstw jest niezwykle trudne i wymaga czasu. Podnosi również znacząco koszty w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Należy więc przed założeniem własnej firmy dokładnie przeanalizować rynek i znaleźć taką niszę, którą będzie można zagospodarować.