Money seriesPieniędzy w postaci zysku firmowego nie trzeba gromadzić na powszechnych lokatach bankowych. Dużo większy zysk przynoszą lokaty w złoto lub inwestycje giełdowe. Jak przechowywać pieniądze, by dobrze na tym zarobić? Banki i instytucje finansowe rywalizują o konsumentów biznesowych, kusząc atrakcyjnymi produktami funduszy inwestycyjnych, rachunków oszczędnościowych i lokat [długo lub krótko|krótko lub długo terminowych. Zysk choć pewny, nie jest zadowalający. W dobie globalnego ekonomicznego kryzysu, niełatwo znaleźć lokatę która będzie oprocentowana na poziomie wyższym niż 4 procent w skali roku. Jeśli więc posiada się wolną gotówkę i chce się na tym dodatkowo zarobić, warto poszukać alternatywnego sposobu pomnażania kapitału. Wśród prowadzących działalność sporym zainteresowaniem cieszą się lokaty w srebro i platynę. Te wartościowe kruszce gwarantują stabilną lokację gotówki. Na przełomie ostatnich trzech lat zaobserwowano znaczny wzrost wartości złota. Miał on związek z gospodarczym kryzysem. W okresie destabilizacji walutowych i gospodarczych , jak również kryzysów giełdowych, złoto z natury zyskuje. Dlatego teraz, instytucje finansowe oferują swoim klientom zysk w postaci 15 proc. w skali roku właśnie z lokaty w złoto. Dodatkowo, lokujący swoje pieniądze, mają 100 proc. gwarancję zwrotu wpłaconej gotówki wraz z wypracowanymi odsetkami. Ryzyka więc nie ma. Czego nie można powiedzieć o inwestycjach giełdowych. Choć to właśnie na giełdzie można zarobić imponujące pieniądze, można też wszystko stracić. Niewiedza na temat procesów giełdowych może w konsekwencji prowadzić do nieodpowiedniego ulokowania pieniędzy. Warto więc, przed inwestycją pieniędzy, zapoznać się z zasadami inwestowania na giełdzie, podejrzeć specjalistów i zasięgnąć porady u inwestujących już na giełdzie właścicieli firm.