Ryczałt - ewidencja przychodów

Mimo że ryczałt jest uproszczona formą opodatkowania i korzysta z niej wielu przedsiębiorców, nadal wymaga prowadzenia księgowości. Jak powinno się ewidencjonować przychody na ryczałcie?

Na czym polega ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów, która powinna być prowadzona wraz z pierwszym dniem funkcjonowania działalności gospodarczej na ryczałcie, musi być administrowana w sposób chronologiczny oraz oddawać faktyczny stan osiąganych przychodów. Ewidencje powinno się również prowadzić w oparciu o faktyczne dokumenty: faktury, rachunki, paragony, dokumenty celne. Przepisy dopuszczają prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. 

Kto powinien prowadzić ewidencję?

Ewidencję powinien prowadzić każdy, kto za pośrednictwem deklaracji CEIDG-1 oświadczył, że będzie rozliczać się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednak nie każdy, kto wyrazi chęć będzie mógł skorzystać z tej formy opodatkowania. Osoby, które osiągają przychód większy niż 2 000 000 euro rocznie nie są uprawnione do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako preferowanej formy rozliczenia.