Otrzymane zaliczki powodują konsekwencje wyłącznie na gruncie podatku VAT. O ile przy sprzedaży na rzecz firmy ich dokumentowanie nie sprawia większego problemu, gdyż z tytułu otrzymanej zaliczki należy wystawić fakturę zaliczkową. Trudność może sprawiać sytuacja gdzie zaliczkę wpłaci nam osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jak ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej? Odpowiedź w artykule.

Zaliczki na kasie fiskalnej do końca 2018 roku

Z racji tego, że otrzymane zaliczki należy wykazywać jedynie w rejestrze sprzedaży VAT podatnik wprowadzając łączny raport okresowy z kasy musiał dokonywać ręcznego przeksięgowywania otrzymanych zaliczek na kasie. Wprowadzono zatem uproszczenie dzięki któremu przedsiębiorca w momencie otrzymania zaliczki mógł rozpoznać przychód. Aby skorzystać tego uproszczenia należało o wyborze metody poinformować naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia danego roku. Podatnicy, którzy rozpoczynali ewidencje na kasie fiskalnej stosowne zawiadomienie powinni złożyć do 20 dna miesiąca następującego po miesiącu w którym, rozpoczęli ewidencje za pomocą kasy fiskalnej.

Zaliczki na kasie fiskalnej od 2019 roku

W wyniku nowelizacji ustawy o PIT zmieniono treść art. 14 ust. 1j ustawy o PIT, na mocy którego podatnik korzystający z kasy fiskalnej może wykorzystać datę przedpłaty jako datę powstania przychodu, ale tylko wtedy, gdy konsekwentnie będzie korzystał z tej metody przez cały rok. Korzystanie z tej metody może mieć zastosowanie do roku, w którym zostało złożone zeznanie roczne. Aby móc skorzystać z tej metody istnieje konieczność oznaczenia właściwej rubryki z zeznaniu rocznym za rok, w którym była ona stosowana.