Pretty woman deep in thought with copyspaceW dobie komputeryzacji znajomość naliczania wynagrodzeń może wydawać się niepotrzebna. Wiele firm angażujących pracowników stosuje odpowiednie programy płacowe z pomocą, których naliczają wynagrodzenia. Bardzo rzadko firmy naliczają wynagrodzenia ręcznie gdyż wymaga to wiele pracy i jest obarczone dużą możliwością popełnienie błędu w czasie wyliczeń. Zdrowy rozsądek jednak nakazuje by zaznajomić się z zasadami naliczania wynagrodzeń i mieć możliwość wyłapania błędnych wyliczeń bo i takie zdarzają się w programach płacowych. Pracodawca, który nawiązuje stosunek pracy z pracownikiem, jest zmuszony do płacenia mu należytego wynagrodzenia. A więc, każdy właściciel firmy zatrudniający pracowników jest zmuszony do naliczenia i wypłacenia pracownikowi należności za wykonaną pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.