iStock_000016767675SmallDo CEIDG trzeba natychmiast informować: przekształcenie osoby fizycznej w spółkę kapitałową, dane o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, zmianę decyzji o ogłoszeniu upadłości i zakończenie tych procedur, dane dotyczące rozpoczęcia postępowania naprawczego oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG. Osoba fizyczna , która wykonuje działalność gospodarczą, dokonująca przekształcenia w spółkę kapitałową, jest zmuszona wpisać nową spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego oraz poinformować o tym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Informację przekształcenia składa się z pomocą dokumentu dostępnego na witrynie internetowej CEIDG. Zgłoszenie trzeba wysłać najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty wykonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Czyli spółka kapitałowa będzie podmiotem zezwoleń i koncesji, przyznanym przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Nie dotyczy to natomiast ulg podatkowych, praw i innych obowiązków związanych z podatkami.