Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powinni pamiętać o tym, że koszty transportu lub koszty wysyłki powinny zostać ujęte w odpowiedniej kolumnie KPiR. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo ewidencjonować koszty transportu zakupu towarów handlowych!

Koszty związane z zakupem towarów i materiałów podstawowych

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR powinni rozróżnić koszty związane z zakupem towarów i materiałów podstawowych od kosztów ubocznych związanych ich zakupem i prowadzeniem firmy.

Do kosztów związanych z zakupem towarów i materiałów podstawowych zaliczamy między innymi:

  • koszty transportu,
  • koszty przesyłki,
  • koszty załadunku i wyładunku,
  • koszty ubezpieczenia w drodze.

Jak zaksięgować koszty transportu zakupu towarów handlowych?

Koszty uboczne zakupu towarów i materiałów podstawowych, czyli m.in koszty transportu należy ewidencjonować w kolumnie 11 KPiR.

Ważne! Kolumna 11 KPiR wiąże się ściśle z kosztami ubocznymi dotyczącymi zakupu towarów i materiałów podstawowych. Natomiast w kolumnie 13 ujmowane są pozostałe koszty prowadzenia działalności, np. usługi księgowe.
Zobacz też:
kwestionariusz osobowy druk
Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzi hurtownię artykułów biurowych. Zakupił od producenta długopisy i ołówki, który wysłał je kurierem. Jak zaksięgować taki wydatek?

Koszty zakupu długopisów i ołówków, czyli koszty zakupu towarów handlowych należy zaksięgować w kolumnie 10 KPiR, natomiast koszty wysyłki w kolumnie 11 jako koszt uboczny.

Należy pamiętać, że koszty rozlicza się na podstawie dokumentów księgowych, np. faktur. Przypisanie wydatku związanego z kosztami transportu towarów i materiałów podstawowych do niewłaściwej kolumny nie wpływa na zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak aby KPiR była prowadzona rzetelnie należy prawidłowo ująć te wydatki.