business calculatorBardzo często wyliczenie podatku od towarów i usług z sumy podanej w kwocie brutto nie jest takie łatwe. Podatnik ma, jak się okazuje, możliwość korzystania z kalkulatora VAT, który błyskawicznie oraz sprawnie liczy wartość netto oraz brutto przy podanej stawce VAT i sam podatek. Udostępnione w sieci kalkulatory VAT mają możliwość także obliczać różnorodne współczynniki procentowe. Kalkulatory mają opcję liczenia niezależnie od rodzaju towarów i usług podlegających opodatkowaniem i państwa, w którym narzucony jest podatek. Ponadto kalkulator jest nietrudny w w obsługiwaniu się nim. Należy wprowadzić konkretne dane, a kalkulator samodzielnie wyliczy je. Jeśli chcemy dokonać odmiennych wyliczeń, możemy skorzystać z różnych kalkulatorów. Jest to alternatywa niezwykle użyteczna, głównie z powodu zmian dotyczących współczynników VAT od stycznia tego roku. Według tych zmian podstawowa stawka jest równa 23%, obniżona stawka podatku jest równa 8%, a 5% obniżona stawka podatku dla produktów żywnościowych, książek oraz gazet. Szczególne procedury przy obliczeniu stawki VAT należy zastosować w sytuacji mikro firm, rolników, świadczenia usług turystycznych, handlowych oraz gastronomicznych.